Przedłużamy żywotność piły taśmowej

Przedłużamy żywotność piły taśmowej

Wiele polskich firm i zakładów produkcyjnych używa pił taśmowych jedynie do wykonania kilku cięć tygodniowo, a w dodatku zupełnie różnych materiałów. Można więc powiedzieć, że w tych firmach potrzeba cięcia pojawia się sporadycznie i nie jest dyktowana wysokonakładowym grafikiem cięć.

Oszczędzamy czas i pieniądze
Wykonywanie sporadycznych cięć może znacząco wpływać na okres żywotności piły taśmowej, stąd konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań, mających na celu zwiększenie produktywności narzędzia.
Poniższe wskazówki, zalecane przez Dział Techniczny SWORD, pozwolą Państwu zwiększyć produktywność piły taśmowej, a dzięki temu zaoszczędzić również czas
i pieniądze.

Wybieramy odpowiednią piłę
Wybór odpowiedniej podziałki (ilość zębów na cal) jest najważniejszym elementem mającym wpływ na wydajność piły taśmowej. Należy pamiętać jednak, że piła z dużą podziałką poradzi sobie z przecięciem elementu o małym przekroju, natomiast piła
z małą podziałką nie jest wskazana do cięcia elementów o dużych przekrojach poprzecznych. Jeśli zęby są zbyt małe, wówczas objętość wiórów przekracza objętość wrębu jeszcze zanim piła przejdzie przez materiał. W tej sytuacji piła nie ma możliwości cięcia materiału – w efekcie generuje wysoką temperaturę, co następnie powoduje stępienie się zębów i przedwczesne zużycie samej piły. W konsekwencji w znaczący sposób obniża się efektywność całego procesu skrawania. Bezpieczniej jest więc wybierać piły z większą podziałką, dla zapewnienia lepszego odprowadzania wiórów
z zębów.
Dobór odpowiedniej piły w zależności od rodzaju ciętego materiału w istotny sposób wpływa na jej wydajność i żywotność. Zdarza się jednak, że z powodu dążenia do ograniczenia przerw w pracy, zmiana narzędzia odbywa się dopiero po zużyciu danej piły. W związku z tym, w przypadku pojedynczych cięć różnorodnych materiałów, zalecamy zastosowanie piły o uzębieniu, które możemy uznać za uniwersalne. Piły bimetalowe ze zmienną podziałką sprawdzają się w takich przypadkach najlepiej.
Z doświadczenia wiadomo, że podziałka o uzębieniu 5/8 posiada zdolność do cięcia materiałów o różnych gabarytach. Warto spróbować również uzębienia 4/6 lub 6/10.

Piła taśmowa o podziałce zmiennej
Piła taśmowa o podziałce zmiennej

Docieramy taśmę
Proces docierania jest podstawowym warunkiem prawidłowej eksploatacji piły taśmowej. Podlega jemu każda nowa taśma. Obrazowo można to przedstawić na przykładzie świeżo zatemperowanego ołówka. Co się dzieje, gdy podczas pisania naciśniemy ze zbyt dużą siłą? Z dużym prawdopodobieństwem grafit ulegnie ukruszeniu. Dlatego, po zatemperowaniu, winno się używać ołówka z dużą ostrożnością, aby w naturalny sposób grafit uległ oszlifowaniu.
Ta sama zasada ma zastosowanie również w przypadku pił taśmowych, których ostrze, podobnie jak wkład świeżo zatemperowanego ołówka, jest ostre jak brzytwa. Dlatego też zalecane jest, aby przy pierwszym cięciu zredukować wartość posuwu o połowę,
w stosunku do wartości rekomendowanej dla cięcia danego materiału, by następnie przy drugim zredukować o 30%, zaś przy trzecim o 10%. Właściwie przeprowadzona procedura docierania ogranicza możliwość uszkodzenia taśmy i przyczynia się do zwiększenia jej żywotności. W konsekwencji uzyskujemy wzrost efektywności produkcji i obniżamy jej koszty.

Docieranie piły taśmowejDocieranie piły taśmowej

Piły o tzw. uniwersalnym zastosowaniu, wykorzystywane w przypadku pojedynczych cięć w zależności od rodzaju i wielkości ciętego elementu:
Użytkownicy pił uniwersalnych często dokonują cięć przy użyciu większej prędkości
i wartości posuwu niż jest to zalecane przez producenta. Jeśli do tego dodamy wielokrotne zmiany ciętego materiału, to efektem tego może być zmniejszenie żywotności piły taśmowej. W powyższym przypadku rekomendowany jest wybór wysokiej klasy piły bimetalowej, której ostrze wykonane jest ze stali szybkotnącej
i charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością w warunkach nadmiernego obciążenia.

Sprawdzamy skrawalność materiału
Podstawowa zasada mówi, że nie każdy materiał można ciąć z jednakową prędkością. Materiały o mniejszej podatności na skrawanie są trudniejsze do obróbki i w związku
z tym powinny być cięte z zastosowaniem mniejszych prędkości. Skrawalność, czyli podatność na skrawanie, zależy od składu chemicznego materiału. Dla przykładu, stal nierdzewna zawierająca duże ilości chromu i niklu charakteryzuje się mniejszą podatnością na skrawanie niż stal węglowa, która zawiera jedynie śladowe ilości szlachetnych pierwiastków.
W celu określenia stopnia skrawalności materiału należy odnieść się do wskazówek producenta. Niewłaściwie dobrana prędkość może wydatnie wpłynąć na przedwczesne zużycie zębów.

Zalecane prędkości dla poszczególnych rodzajów materiałów*:

PRZECINANE MATERIAŁY

PRĘDKOŚĆ [m/min]

żeliwa

35-70

staliwa

50-70

mosiądze

75-105

brązy czerwone

75-105

brązy aluminiowe

15-30

brązy ołowiowe

70-100

stopy niklu

10-25

stopy tytanu

10-25

stopy aluminium (miękkie)

75-105

stale szybkotnące

20-40

stale zaworowe

30-45

stale węglowe narzędziowe

30-60

stale węglowe konstrukcyjne zwykłej jakości

50-90

stale węglowe konstrukcyjne wyższej jakości

35-80

stale narzędziowe do pracy na zimno

20-70

stale narzędziowe do pracy na gorąco

20-40

stale automatowe

70-120

stale stopowe konstrukcyjne do azotowania

20-35

stale łożyskowe

60-70

stale żaroodporne i żarowytrzymałe

20-40

stale nierdzewne i kwasoodporne

12-35

*Powyższe dane są orientacyjne i mogą zmieniać się zależnie od wielu czynników ekspoatacyjnych, takich jak: skład i wymiary materiału, budowa i stan techniczny przecinarki oraz zastosowana piła taśmowa.

Liczymy, że zawarte w powyższym tekście wskazówki pozwolą Państwu na bardziej efektywne i tańsze cięcie z wykorzystaniem pił taśmowych.