Przyczyny zerwania piły taśmowej

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów podczas cięcia metalu jest zerwanie piły taśmowej. Przyczyn wystąpienia tego typu uszkodzenia może być wiele. W naszym tekście chcielibyśmy przybliżyć najważniejsze z nich.

Poddając obserwacji miejsce oraz rodzaj pęknięcia jesteśmy w stanie określić najbardziej prawdopodobne przyczyny wystąpienia tego typu uszkodzenia. W opisie każdego z uszkodzeń posłużyliśmy się zdjęciami, by lepiej zobrazować każdą sytuację.

Zerwanie piły taśmowej poza zgrzewem – od grzbietu taśmy.

Piła taśmowa zerwana od strony grzbietu
Piła taśmowa zerwana od strony grzbietu

Uszkodzenie to może wystąpić w przypadku gdy:
» Nadmiernie obciążone są prowadnice grzbietowe,
» wykorzystano zbyt duży posuw,
» występuje nieprawidłowe prowadzenie piły, powodujące ocieranie o kołnierz koła,
» przecinarka taśmowa posiada zużyte, uszkodzone lub zanieczyszczone prowadnice grzbietowe,
» występuje niewłaściwe naprężenie piły,
» grzbiet piły taśmowej został uszkodzony podczas nieprawidłowego transportu, rozpakowywania lub instalacji piły na przecinarce.

Prostoliniowe zerwanie lub pęknięcie piły taśmowej poza zgrzewem – od wrębu.

Prostoliniowe zerwanie piły taśmowej poza zgrzewem
Prostoliniowe zerwanie taśmy poza zgrzewem

Uszkodzenie to może wystąpić w przypadku gdy:
» Nadmiernie obciążone są prowadnice grzbietowe,
» występuje niewłaściwe naprężenie piły,
» ramiona prowadzące są nadmierne rozsunięte,
» niewłaściwe zamocowano kształtowniki,
» w prowadnicach bocznych przecinarki występuje zbyt mały luz,
» uzębienie piły taśmowej zużyło się.

Krzywoliniowe zerwanie piły taśmowej poza zgrzewem – od wrębu.

Krzywoliniowe zerwanie taśmy poza zgrzewem – od wrębu
Krzywoliniowe zerwanie taśmy poza zgrzewem

Uszkodzenie to może wystąpić w przypadku gdy:
» Podczas pracy piły występują nadmierne naprężenia skręcające,
» ramiona prowadzące są nadmierne rozsunięte,
» prowadnice grzbietowe są nadmiernie obciążone,
» występuje niewłaściwe naprężenie piły.

Zerwanie piły taśmowej na zgrzewie.

Zerwanie piły taśmowej na zgrzewie
Zerwanie taśmy na zgrzewie

Uszkodzenie to może wystąpić w przypadku gdy:
» Prowadnice grzbietowe są nadmiernie obciążone,
» podczas cięcia zastosowano zbyt duży posuw,
» w prowadnicach bocznych występuje nieprawidłowy luz,
» ramiona prowadzące są nadmierne rozsunięte,
» występuje niewłaściwe naprężenie piły,
» piła taśmowa jest nieprawidłowo prowadzona na kołach,
» przecinarka taśmowa posiada zużyte, uszkodzone lub zanieczyszczone prowadnice grzbietowe,
» grzbiet piły taśmowej został uszkodzony podczas nieprawidłowego transportu, rozpakowywania lub instalacji piły na przecinarce,
» zgrzew wykonany został w sposób wadliwy.

Aby tego typu uszkodzenia pił taśmowych nie pojawiały się podczas ich użytkowania niezmiernie ważne jest utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego przecinarki. Chwilowe przestoje w pracy warto wykorzystać na diagnostykę czy serwis maszyny, by podczas dużego obłożenia uniknąć nieprzewidzianego zerwania piły taśmowej.