W pełni wykorzystaj piłę taśmową

Część druga artykułu.

Zobacz część pierwszą artykułu.

Obserwacja wiórów
Obserwacja wiórów powstających w procesie cięcia jest doskonałą metodą diagnozowania poprawności prędkości cięcia oraz wartości posuwu. Należy zwrócić uwagę na ich kształt i kolor. Wióry powinny być ciepłe w dotyku, zakręcone i kształtem zbliżone do cyfr 6 lub 9, zaś kolorem do barwy przecinanego materiału. Jeżeli wióry zmieniły kolor ze srebrnego na brązowy lub niebieski oznacza to, że zbyt dużo ciepła powstało przy przecinaniu. W takim przypadku należy zredukować prędkość cięcia i/lub posuw. Kontynuowanie cięcia przy źle dobranych parametrach prędkości i posuwu skutkuje przedwczesnym zużyciem się piły. Pojemność wrębu jest kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na kształtowanie się wiórów, a co za tym idzie na efektywne cięcie.
Prawidłowe odprowadzanie wiórów z wrębu pozwala im na właściwe formowanie. Jeżeli piła skrawa zbyt dużo materiału, wióry będą blokować się we wrębie, powodując większe tarcie i wydzielanie się nadmiernego ciepła. Większa pojemność wrębu pozwala na zwiększenie wydajności cięcia.

wióry
Obserwacja wiórów
Stosowanie chłodziwa
Podstawową zasadą, gdy mówimy o efektywnym wykorzystaniu możliwości taśmy tnącej jest stosowanie czystego, właściwie zmieszanego chłodziwa. Zmniejsza ono tarcie oraz pomaga odprowadzać wióry.
Właściwa konserwacja przecinarki
Konserwacja przecinarki taśmowej jest kolejnym kluczowym czynnikiem, dzięki któremu możliwe jest optymalne wykorzystanie taśmy tnącej. Poniżej krótka lista wskazówek, których stosowanie zapewni efektywne cięcie.
Koła prowadzące – usuń wszystkie wióry, upewnij się, czy koła obracają się swobodnie.
Naprężenie piły – używaj tensometru do pomiaru naprężenia piły.
Układ prowadzenia taśmy – zwróć uwagę czy piła jest prawidłowo zamocowana w prowadnicach oraz czy układ prowadzenia taśmy jest czysty.
Szczotka czyszcząca – upewnij się czy nie pozwala wiórom ponownie dostawać się w obszar cięcia.
Prowadnice – sprawdzaj czy nie są wykruszone lub pęknięte, upewnij się czy właściwie dociskają piłę do materiału, sprawdź czy są ustawione możliwie najbliżej obszaru cięcia.
Płyn chłodząco smarujący – używaj czystego, właściwie zmieszanego z wodą chłodziwa dostarczanego w obszar pracy piły, sprawdzaj wskaźniki stężenia za pomocą refraktometru; pamiętaj by mieszać płyn z wodą zgodnie z zaleceniami producenta.

Wnioski
Jest wiele czynników, które mają wpływ na zbyt szybkie zużywanie się piły taśmowej. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości taśmy należy stosować piły o prawidłowo dobranej podziałce (TPI), zdefiniować właściwe dla przecinanego materiału parametry cięcia (prędkość i wartość posuwu), pamiętać o docieraniu nowych pił, dbać o prawidłowo eksploatację przecinarki taśmowej oraz stosować wysokiej jakości chłodziwo. Warto podjąć wyzwanie. Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie zmienne, okaże się, że ekonomiczne i efektywne cięcie nie jest wcale takie trudne do osiągnięcia.

Na podstawie: Practical Welding Today